Tytuł projektu: Rozwój firmy 3Clicks przez wejście na rynek niemiecki.

Cel projektu i planowane efekty: Głównym celem jaki firma chce osiągnąć dzięki ekspansji na rynek Niemiec jest zwiększenie sprzedaży przez zdobycie nowych klientów. Cele szczegółowe to minimalizacja ryzyka związanego z prowadzeniem działalności tylko na rynku polskim, wzmocnienie marki i prestiżu, zwiększenie stopienia rozpoznawalności jej produktów i marki na rynkach zagranicznych, lepsze poznanie wymagań klientów. Powyższe cele zostaną osiągnięte przez udział w imprezach targowo wystawienniczych wspierany przez odpowiednio dobrane usługi doradcze.

Działanie PO PW 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Wartość projektu: 633 722.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 446 845.00 PLN