Contact

3 Clicks Sp. z o.o.

Tomasza Zana 11A
20-601 Lublin

tel. 22 894 06 30
email: contact@get3clicks.com

Aktualne zapytania ofertowe

Wyniki

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2019 o numerze 3C/1.2/FPRAW wpłynęły dwie ważne oferty. W postępowaniu została wybrana oferta firmy  Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) na kwotę 20000 PLN netto która wypłynęła 22 maja 2019.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2019 o numerze 3C/1.2/UMOWY wpłynęły dwie ważne oferty. W postępowaniu została wybrana oferta firmy  Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) na kwotę 5000 PLN netto która wypłynęła 22 maja 2019.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2019 o numerze 3C/1.2/TRA wpłynęły dwie ważne oferty. W postępowaniu została wybrana oferta firmy  Domański Zakrzewski Palinka sp. k. (ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa) na kwotę 24120 PLN netto która wypłynęła 20 maja 2019.